ახალგაზრდუი მოძრაობა | ანალიტიკური კვლევების ჯგუფი
2224
post-template-default,single,single-post,postid-2224,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

ანალიტიკური კვლევების ჯგუფი

ანალიტიკური კვლევების ჯგუფი

ახალგაზრდულ მოძრაობა დავითიანნთან არსებული ანალიტიკური კვლევების ჯგუფში იწყება ახალი წევრების მიღება.

ჯგუფის მიზნებია:

• აწარმოოს მუდმივი მეცნიერული და სოციოლოგიური
კვლევები საქართველოს მასშტაბით.
• სხვადასხვა სოციოლოგიური კვლევების საფუძველზე,
შეაგროვოს და გადასცეს ინფორმაცია საზოგადოებას
არსებული (აქტუალური) პრობლემების შესახებ.
• სოციოლოგიური კვლევების შედეგად დასკვნების გამოტანა
და შესაბამისი სტრუქტურების ინფორმირება.
• საერთაშორისო პრაქტიკული, თუ თეორიული.

თანაპროდუქციული კვლევების განხორციელება.
ჯგუფის მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვგეგმავთ, სოციოლოგიური კვლეევების ჩატარებას სხვადასხვა მიმართულებით, აქტუალურ თემებზე.

მსურველებმა შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა. აპლიკაციები მიიღება 1 მარტამდე.

ა პ ლ ი კ ა ც ი ა