დავითიანნის ფსიქოლოგიის ცენტრი

ცენტრის საქმიანობის სფეროა, ინდივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოთერაპია, არაფორმალური განათლების წახალისება ფსიქოლოგიის დარგში.  აქვე აღვნიშნავთ, რომ ჩვენ  ვმუშაობთ ისეთ საკითხებზე როგორებიცაა: სტრესისა და აგრესიის მართვა, განწყობა, ლიდერობა, ეფექტური კომუნიკაცია, სამოქალაქო ტოლერანტობის გაზრდა შშმ პირების მიმართ და მათი ინტეგრაცია სოციუმში.

ხის სოციალური საწარმო

საწარმოში ინოვაციური მეთოდებით ახალ პროფესიებს ეუფლებიან სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის არასრულწლოვანი პრობაციონერები, შ.შ.მ პირები (ყრუ მუნჯები), ყოფილი მსჯავდებულები და სოციალურად დაუცველი ახალგაზრები.

საჯარო ლექციები

ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს

თვალი ადევნეთ სიახლეებს, პოსტებს,

სიახლეები

პროექტები

555122333444