სტრუქტურა

მმართველობითი საბჭო (5 წევრი)

პრეზიდენტი

აღმასრულებელი დირექტორი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ოფის–მენეჯერი

ფინანსური დეპარტამენტი

 • – საფინანსო სამსახური
 • – ბუღალტერია
 • – ლოჯისტიკა

იურიდიული დეპარტამენტი

საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტი

 • – ვრცელი სასემინარო მიმართულება
 • – მოკლე სასემინარო მიმართულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

 • – დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • – საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამასხურის სპეციალისტი
 • – ინტერნეტ სივრცის მონიტორინგის სამსახური
 • – დიზაინერ–პროგრამისტი

ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

 • – ახალგაზრდულ პრობლემათა შესწავლისა და რეაგირების კომიტეტი
 • – კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის კომიტეტი
 • – ლიტერატურისა და დამწერლობის კომიტეტი
 • – გარემოს დაცვის კომიტეტი
 • – ჯანასაღი ცხვორების პოპულარიზაციის კომიტეტი
 • -ანალიტიკური კვლევების კომიტეტი
 • – გრანტების მოძიების კომიტეტი

კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი

 • – სპორტის სამსახური
 • – კულტურის სამსახური

ინტელექტუალურ–შემეცნებითი პროგრამების დეპარტამენტი

სტუდენტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

მოსამზადებელი ცენტრი

ტურისტული ცენტრი

სამინანქრე

ახალგაზრდობის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

დავითიანნთან არსებული კინოკლუბი “მზესუმზირა”