სამეცნიერო საინფორმაციო სააგენტო doctrina.ge

/ ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი „დოქტრინა“

doctrina.ge

ორგანიზაციის მისია პროგრესული სამეცნიერო სადისკუსიო კულტურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდა თაობის ჩართვა ინტელექტუალური ისტებლიშმენტის ფორმირების პროცესში.

ორგანიზაციის მიზნები

  • მსოფლიოში მიმდინარე თანამედროვე სამეცნიერო ტენდენციების შესახებ ოპერატიულად განახლებადი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის
  • თანამედროვე სამეცნიერო ტენდენციების შესახებ საზოგადოებრივი განხილვების ორგანიზება მეცნიერთა, ახალგაზრდა მკვლევართა, და სტუდენტთა აქტიური ჩართულობით.
  • ქვეყანაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის გზების თაობაზე სამეცნიერო დისკუსიების ორგანიზება მეცნიერთა, ახალგაზრდა მკვლევართა, და სტუდენტთა აქტიური ჩართულობით.
  • ადგილობრივი სამეცნიერო საზოგადოების, ახალგაზრდა მკვლევარ ანალიტიკოსთა, სტუდენტთა სამეცნიერო შეხედულებების პოპულარიზაციისათვის ეფექტური საკომუნიკაციო სივრცის ფორმირება.

მისამართი/რეკვიზიტები

თბილისი, რუსთაველის გამზირი N21.

ვებ-გვერდი: doctrina.ge

mail: Doctrina@live.com

მობ. 599 88–60–40

პასუხისმგებელი პირი:

მიხეილ დუნდუა, ორგანიზაციის პრეზიდენტი