ჯანსაღი ცხოვრების წესის კომიტეტი

კომიტეტის მიზნები:

• აქტიური პროპაგანდა გავუწიოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს და ყველას დავანახოთ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი.
• ყურადღება გამახვილდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დადებით მხარეებსა და მათ შედეგებზე.
• მეტად დავაინტერესოთ ახალგაზრდები სპორტული აქტივობებით.