ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

მიზნები:

  • ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა საზოგადოებრივ პროცესებში;
  • სხვადასხვა მიმართულებით ახალგაზრდული კომიტეტების ჩამოყალიბება;
  • ახალგაზრდული ინიციატივით სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა;
  • საზოგადოებისთვის აქტუალური პრობლემების შესწავლა და რეაგირება;
  • ახალგაზრდობის სხვადასხვა სეგმენტს შორის კავშირის უზრუნველყოფა;
  • საზოგადოებრივ აზრზე ან მოვლენაზე რეაგირება.

ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელი:

გივი სიხარულიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: givi.davitianni@gmail.com

————————————————————————-

გარემოს დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი:

ციალა აბესაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ-ფოსტა: tsiala.abesadze@yahoo.com

————————————————————————-

გრანტების მოძიების კომიტეტის ხელმძღვანელი

რეზო ბერაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

rberadze1@gmail.com

————————————————————————-

კულტურული მემკვიდრეობის კომიტეტის ხელმძღვანელი

ვიკა ფილფანი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

vikapilpani@yahoo.com

————————————————————————-

ანალიტიკური კვლევების ჯგუფის ხელმძღვანელი

ელენე ლობჟანიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

Elenelobjanidze1@gmail.com