უნიკალური პროექტები

1.პირველად საქართველოში საფუძველი ჩაუყარა ხელწერის ფსიქოლოგიის საკითხების წამოწევას, რომელსაც დაესწრო დარგის ყველა წამყვანი სპეციალისტი.

 

2.ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ფორუმი, რომელიც მეორე წელია ინტენსიურად ტარდება და საშუალებას აძლევს ახალგაზრდა ფისოქლოგებს საკუთარი წვლილი შეიტანონ ფსიქოლოგიის დარგის განვითარებაში. ფორუმის ფარგლებში ტარდება შეხვედრები და დისკუსიები.

3.მრგვალი მაგიდა თემაზე „საქართველოში არსებული ფსიქოლოგიური კრიზისები“ შემუშვდა ანტიკრიიზისული გეგმა რომლის ფარგლებში 13 ივნისის სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას ჩაუტარდათ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსი.